Podmínky výkupu

Zákazník je povinen při výkupu druhotných surovin nahlásit své jméno, bydliště a číslo OP. Jelikož byl dnem 1.3. 2015 ukončen výkup kovů za hotové pro občany. Kovový šrot musí být dle nové vyhlášky vykupován bezhotovostně. Finanční částku za odevzdané suroviny Vám převedeme na účet. Prosíme proto všechny zákazníky, aby si připravili číslo účtu, na který jim budou peníze převedeny. Další možnost úhrady je poštovní poukázkou. Vykupujeme dodávky od 1 kg pro každý jednotlivý druh železného šrotu. Papír a akumulátory lze i nadále vykupovat od občanů za hotové.