Politika kvality

Společnost ARFERIT s.r.o se snaží vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti nákupu, zpracování, třídění a prodeje odpadů a to zejména papíru, barevných kovů, železného a neželezného šrotu.

Trvalým cílem společnosti je snaha o neustálé zlepšování naší činnosti a též zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb. Společnost ARFERIT s.r.o plní požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice.

Společnost ARFERIT s.r.o se snaží v rámci svých technických a ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a také zpřísněním kontroly materiálových vstupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.