Aktuality

 ARFERIT s.r.o

IČO:24170411

DIČ:CZ24170411

IČP:1009345206

IČZ:CZS01821

ZŮJ:532860

 

 

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A DODAVATELŮM ZA JEJICH PŘÍZEŇ V ROCE 2018 A PŘEJEME JIM ÚSPĚŠNÝ  ROK 2019.

 

KOVOVÝ ŠROT OD OBČANŮ I FIREM STÁLE VYKUPUJEME ZA PENÍZE!!

 

PLATBA PROBÍHÁ BEZHOTOVOSTNĚ NA VÁŠ ÚČET TENTÝŽ DEN A NEBO POŠTOVNÍ POUKÁZKOU (SLOŽENKOU) DO 7 DNŮ.

NOVINY,ČASOPISY,KARTON,KNIHY,AKUMULÁTORY PLATÍME V HOTOVOSTI.

 

Každému zákazníkovi bude na vyžádání vyhotoven doklad o ekologické likvidaci elektroodpadu a akumulátorů.

 

 

 PŘI VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ ODPADU MIMO PRACOVNÍ DOBU VOLEJTE PROSÍM NA TEL. 731 15 75 75 NEBO 734 47 71 96

 

 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 

 

 

 

 

 

Vykupujeme
Vykupujeme papír, železo, litinu, barevné kovy a jejich slitiny.
elektroodpad
Naše provozovna Arferit je místem odděleného sběru a zpětného odběru elektroodpadu .
akumulátory
Vykupujeme olověné baterie a akumulátory. Na vyžádání vystavíme protokol o ekologické
likvidaci.